Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo memiliki Tupoksi sebagai berikut:

 • Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota;
 • Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
 • Camat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan :
  a.    Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  b.    Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  c.    Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  d.    Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  e.    Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  f.    Membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan;
  g.    Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dilaksanakan pemerintahan kelurahan.
  Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  1. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
  2. Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.