Surat Keterangan Ahli Waris

Persyaratan Surat Keterangan Ahli Waris adalah sebagai berikut :

  1. Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan
  2. Surat Pernyataan Ahli waris
  3. Fotocopy KTP dan KK semua Ahli Waris
  4. Lampiran foto penandatanganan keterangan ahli waris